Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Bjurslätt, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Bjurslätt, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bjurslätt, Södra 1321 24,8% 39,7% 22,8% 12,8% 7,7% 48,5% 51,5%   4,8%
Summa 1321 24,8% 39,7% 22,8% 12,8% 7,7% 48,5% 51,5% 4,8%

http://www.val.se