Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Flunsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Flunsås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Flunsås 1379 27,7% 38,7% 18,9% 14,6% 2,2% 51,6% 48,4%   3,0%
Summa 1379 27,7% 38,7% 18,9% 14,6% 2,2% 51,6% 48,4% 3,0%

http://www.val.se