Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Kvillebäcken, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Kvillebäcken, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kvillebäcken, Norra 1396 26,9% 36,5% 16,0% 20,6% 3,4% 50,7% 49,3%   2,8%
Summa 1396 26,9% 36,5% 16,0% 20,6% 3,4% 50,7% 49,3% 2,8%

http://www.val.se