Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Kvillebäcken, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Kvillebäcken, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kvillebäcken, Södra 1291 34,5% 41,8% 14,8% 8,9% 2,9% 50,6% 49,4%   2,9%
Summa 1291 34,5% 41,8% 14,8% 8,9% 2,9% 50,6% 49,4% 2,9%

http://www.val.se