Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Kvillebäcken, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Kvillebäcken, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kvillebäcken, Östra 1099 49,1% 37,7% 9,7% 3,5% 2,6% 53,8% 46,2%   0,6%
Summa 1099 49,1% 37,7% 9,7% 3,5% 2,6% 53,8% 46,2% 0,6%

http://www.val.se