Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Penselgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Penselgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Penselgatan m fl 1217 37,0% 42,4% 14,1% 6,5% 2,3% 52,3% 47,7%   0,7%
Summa 1217 37,0% 42,4% 14,1% 6,5% 2,3% 52,3% 47,7% 0,7%

http://www.val.se