Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Wieselgrensplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Wieselgrensplatsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Wieselgrensplatsen 1570 25,2% 37,2% 16,8% 20,9% 2,9% 47,8% 52,2%   3,1%
Summa 1570 25,2% 37,2% 16,8% 20,9% 2,9% 47,8% 52,2% 3,1%

http://www.val.se