Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Vågmästarplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Vågmästarplatsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Vågmästarplatsen 425 60,0% 30,4% 8,7% 0,9% 3,3% 55,1% 44,9%   0,9%
Summa 425 60,0% 30,4% 8,7% 0,9% 3,3% 55,1% 44,9% 0,9%

http://www.val.se