Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Bjurslätt, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Bjurslätt, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bjurslätt, Norra 1110 25,0% 37,2% 21,4% 16,5% 3,8% 49,0% 51,0%   2,9%
Summa 1110 25,0% 37,2% 21,4% 16,5% 3,8% 49,0% 51,0% 2,9%

http://www.val.se