Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Slätta Damm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Slätta Damm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Slätta Damm 927 31,9% 34,2% 17,4% 16,5% 2,0% 49,6% 50,4%   2,7%
Summa 927 31,9% 34,2% 17,4% 16,5% 2,0% 49,6% 50,4% 2,7%

http://www.val.se