Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Kärrdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Kärrdalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kärrdalen 1421 13,9% 36,9% 28,4% 20,8% 5,4% 51,0% 49,0%   1,0%
Summa 1421 13,9% 36,9% 28,4% 20,8% 5,4% 51,0% 49,0% 1,0%

http://www.val.se