Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Tolered, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Tolered, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Tolered, Norra 1138 16,3% 34,5% 29,1% 20,1% 6,3% 49,1% 50,9%   3,4%
Summa 1138 16,3% 34,5% 29,1% 20,1% 6,3% 49,1% 50,9% 3,4%

http://www.val.se