Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Tolered, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Tolered, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Tolered, Södra 1122 16,2% 40,5% 25,0% 18,3% 7,7% 50,3% 49,7%   2,4%
Summa 1122 16,2% 40,5% 25,0% 18,3% 7,7% 50,3% 49,7% 2,4%

http://www.val.se