Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Glöstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Glöstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Glöstorp 1306 24,7% 26,0% 17,8% 31,5% 3,1% 49,2% 50,8%   1,4%
Summa 1306 24,7% 26,0% 17,8% 31,5% 3,1% 49,2% 50,8% 1,4%

http://www.val.se