Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Gunnestorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Gunnestorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Gunnestorp 1169 17,6% 34,0% 25,7% 22,7% 6,9% 49,3% 50,7%   2,0%
Summa 1169 17,6% 34,0% 25,7% 22,7% 6,9% 49,3% 50,7% 2,0%

http://www.val.se