Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Norumshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Norumshöjd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Norumshöjd 1314 25,1% 40,9% 20,2% 13,8% 7,6% 46,9% 53,1%   3,1%
Summa 1314 25,1% 40,9% 20,2% 13,8% 7,6% 46,9% 53,1% 3,1%

http://www.val.se