Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Tuve, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Tuve, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Tuve, Södra 1343 17,5% 33,2% 22,7% 26,6% 5,4% 49,1% 50,9%   2,3%
Summa 1343 17,5% 33,2% 22,7% 26,6% 5,4% 49,1% 50,9% 2,3%

http://www.val.se