Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Säve

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Säve

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Säve 1310 15,4% 30,9% 32,4% 21,3% 5,6% 52,5% 47,5%   1,1%
Summa 1310 15,4% 30,9% 32,4% 21,3% 5,6% 52,5% 47,5% 1,1%

http://www.val.se