Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla 1416 16,0% 50,1% 23,9% 10,0% 9,8% 51,7% 48,3%   2,0%
Summa 1416 16,0% 50,1% 23,9% 10,0% 9,8% 51,7% 48,3% 2,0%

http://www.val.se