Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Rödbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Rödbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Rödbo 1078 13,9% 36,4% 28,8% 20,9% 6,1% 52,8% 47,2%   5,5%
Summa 1078 13,9% 36,4% 28,8% 20,9% 6,1% 52,8% 47,2% 5,5%

http://www.val.se