Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Aröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Aröd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Aröd 1148 18,2% 40,8% 25,4% 15,6% 6,3% 53,0% 47,0%   3,1%
Summa 1148 18,2% 40,8% 25,4% 15,6% 6,3% 53,0% 47,0% 3,1%

http://www.val.se