Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Backa, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Backa, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Backa, Södra 1030 22,4% 29,1% 20,1% 28,3% 3,9% 46,4% 53,6%   3,8%
Summa 1030 22,4% 29,1% 20,1% 28,3% 3,9% 46,4% 53,6% 3,8%

http://www.val.se