Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Bällskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Bällskär

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Bällskär 1247 20,0% 30,0% 25,0% 25,0% 8,3% 50,7% 49,3%   2,5%
Summa 1247 20,0% 30,0% 25,0% 25,0% 8,3% 50,7% 49,3% 2,5%

http://www.val.se