Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Wadköpingsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Wadköpingsgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Wadköpingsgatan m fl 1155 34,5% 40,3% 16,8% 8,4% 6,5% 47,9% 52,1%   3,2%
Summa 1155 34,5% 40,3% 16,8% 8,4% 6,5% 47,9% 52,1% 3,2%

http://www.val.se