Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Backadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Backadalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Backadalen 1271 29,7% 27,9% 15,9% 26,6% 5,7% 49,4% 50,6%   3,3%
Summa 1271 29,7% 27,9% 15,9% 26,6% 5,7% 49,4% 50,6% 3,3%

http://www.val.se