Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Bäckebol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Bäckebol

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Bäckebol 1499 21,1% 26,0% 19,9% 33,0% 4,9% 48,0% 52,0%   5,8%
Summa 1499 21,1% 26,0% 19,9% 33,0% 4,9% 48,0% 52,0% 5,8%

http://www.val.se