Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Hisingen, Åketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Hisingen, Åketorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Åketorp 1265 11,6% 33,7% 28,1% 26,6% 3,7% 51,4% 48,6%   1,6%
Summa 1265 11,6% 33,7% 28,1% 26,6% 3,7% 51,4% 48,6% 1,6%

http://www.val.se