Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Bräcke, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Bräcke, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bräcke, Norra 1311 17,8% 39,4% 25,8% 17,0% 5,6% 50,8% 49,2%   1,6%
Summa 1311 17,8% 39,4% 25,8% 17,0% 5,6% 50,8% 49,2% 1,6%

http://www.val.se