Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Bräcke, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Bräcke, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bräcke, Södra 1146 21,6% 37,9% 23,0% 17,5% 5,5% 52,8% 47,2%   2,6%
Summa 1146 21,6% 37,9% 23,0% 17,5% 5,5% 52,8% 47,2% 2,6%

http://www.val.se