Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Kyrkbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Kyrkbyn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kyrkbyn 1468 23,1% 35,1% 20,6% 21,3% 3,1% 48,2% 51,8%   2,2%
Summa 1468 23,1% 35,1% 20,6% 21,3% 3,1% 48,2% 51,8% 2,2%

http://www.val.se