Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Lundby, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Lundby, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundby, Norra 1198 23,5% 35,1% 17,8% 23,6% 3,3% 47,1% 52,9%   2,9%
Summa 1198 23,5% 35,1% 17,8% 23,6% 3,3% 47,1% 52,9% 2,9%

http://www.val.se