Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Lundby, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Lundby, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundby, Södra 1059 29,4% 39,5% 20,0% 11,1% 3,0% 54,0% 46,0%   3,9%
Summa 1059 29,4% 39,5% 20,0% 11,1% 3,0% 54,0% 46,0% 3,9%

http://www.val.se