Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Brämaregården, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Brämaregården, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Brämaregården, Norra 1539 22,0% 41,2% 18,0% 18,8% 2,5% 49,8% 50,2%   7,0%
Summa 1539 22,0% 41,2% 18,0% 18,8% 2,5% 49,8% 50,2% 7,0%

http://www.val.se