Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Brämaregården, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Brämaregården, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Brämaregården, Södra 1055 39,1% 38,0% 16,3% 6,6% 3,8% 53,6% 46,4%   4,4%
Summa 1055 39,1% 38,0% 16,3% 6,6% 3,8% 53,6% 46,4% 4,4%

http://www.val.se