Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Rambergsstaden, Norra 1151 18,6% 28,6% 21,4% 31,5% 3,1% 46,8% 53,2%   2,2%
Summa 1151 18,6% 28,6% 21,4% 31,5% 3,1% 46,8% 53,2% 2,2%

http://www.val.se