Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Rambergsstaden, Södra 1197 31,1% 44,9% 15,5% 8,4% 3,0% 60,4% 39,6%   5,2%
Summa 1197 31,1% 44,9% 15,5% 8,4% 3,0% 60,4% 39,6% 5,2%

http://www.val.se