Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Rambergsstaden, Östra 1427 25,8% 34,5% 19,0% 20,7% 3,8% 49,8% 50,2%   2,9%
Summa 1427 25,8% 34,5% 19,0% 20,7% 3,8% 49,8% 50,2% 2,9%

http://www.val.se