Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Eriksberg, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Eriksberg, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Eriksberg, Västra 1399 13,4% 35,8% 27,9% 22,9% 2,5% 48,7% 51,3%   2,0%
Summa 1399 13,4% 35,8% 27,9% 22,9% 2,5% 48,7% 51,3% 2,0%

http://www.val.se