Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Eriksberg, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Eriksberg, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Eriksberg, Östra 1400 21,6% 29,4% 24,1% 24,9% 2,6% 47,9% 52,1%   1,9%
Summa 1400 21,6% 29,4% 24,1% 24,9% 2,6% 47,9% 52,1% 1,9%

http://www.val.se