Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Färjenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Färjenäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Färjenäs 703 13,4% 28,4% 32,6% 25,6% 2,4% 50,5% 49,5%   0,9%
Summa 703 13,4% 28,4% 32,6% 25,6% 2,4% 50,5% 49,5% 0,9%

http://www.val.se