Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Pölsebo-Bratterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Pölsebo-Bratterås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Pölsebo-Bratterås 1459 22,9% 49,0% 17,7% 10,4% 2,7% 50,4% 49,6%   1,7%
Summa 1459 22,9% 49,0% 17,7% 10,4% 2,7% 50,4% 49,6% 1,7%

http://www.val.se