Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Sannegården, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Sannegården, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Sannegården, Västra 1441 15,5% 36,8% 28,5% 19,2% 2,8% 48,9% 51,1%   2,2%
Summa 1441 15,5% 36,8% 28,5% 19,2% 2,8% 48,9% 51,1% 2,2%

http://www.val.se