Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Södhallsberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Södhallsberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Södhallsberget 1274 12,1% 28,7% 27,3% 31,9% 2,4% 48,2% 51,8%   3,2%
Summa 1274 12,1% 28,7% 27,3% 31,9% 2,4% 48,2% 51,8% 3,2%

http://www.val.se