Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Lindholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Lindholmen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lindholmen 1090 29,4% 27,1% 24,6% 19,0% 5,6% 48,4% 51,6%   4,3%
Summa 1090 29,4% 27,1% 24,6% 19,0% 5,6% 48,4% 51,6% 4,3%

http://www.val.se