Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Lundbyvassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Lundbyvassen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundbyvassen 894 66,2% 24,4% 6,9% 2,5% 5,3% 56,8% 43,2%   2,0%
Summa 894 66,2% 24,4% 6,9% 2,5% 5,3% 56,8% 43,2% 2,0%

http://www.val.se