Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby, Sannegården, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby, Sannegården, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Sannegården, Östra 1047 14,6% 31,9% 29,1% 24,4% 3,3% 51,3% 48,7%   2,4%
Summa 1047 14,6% 31,9% 29,1% 24,4% 3,3% 51,3% 48,7% 2,4%

http://www.val.se