Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Björnekulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Björnekulla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Björnekulla 1047 10,6% 28,1% 22,4% 38,9% 5,3% 48,2% 51,8%   1,2%
Summa 1047 10,6% 28,1% 22,4% 38,9% 5,3% 48,2% 51,8% 1,2%

http://www.val.se