Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Källängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Källängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Källängen 1269 11,8% 35,5% 25,8% 27,0% 6,5% 49,0% 51,0%   2,9%
Summa 1269 11,8% 35,5% 25,8% 27,0% 6,5% 49,0% 51,0% 2,9%

http://www.val.se