Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Osberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Osberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Osberget 1076 11,7% 31,4% 25,5% 31,4% 5,6% 48,8% 51,2%   3,3%
Summa 1076 11,7% 31,4% 25,5% 31,4% 5,6% 48,8% 51,2% 3,3%

http://www.val.se