Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Påvelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Påvelund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Påvelund 1135 16,6% 32,1% 26,6% 24,8% 6,3% 49,3% 50,7%   3,7%
Summa 1135 16,6% 32,1% 26,6% 24,8% 6,3% 49,3% 50,7% 3,7%

http://www.val.se